Trên Tỉnh lộ 9 ở km40+600, đoạn giao nhau giữa thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn) có 1 cây cầu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tên của cây cầu này lại không thống nhất.

1 cây cầu 2 tên gọi Ảnh 1

Trên Tỉnh lộ 9 ở km40+600, đoạn giao nhau giữa thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) có 1 cây cầu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tên của cây cầu này lại không thống nhất. Cụ thể, nếu đi từ phía Tô Hạp qua Sơn Hiệp, tên của cây cầu này là AMA BƯỞI (ảnh trên). Nhưng ở chiều ngược lại, tên của cầu lại là APA PƯỞI (ảnh dưới). Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, thống nhất tên gọi của cây cầu này.

1 cây cầu 2 tên gọi Ảnh 21 cây cầu 2 tên gọi Ảnh 3

H.Đ

Xem Thêm:   Cháy khu tiếp xăng sân bay quân sự Thành Sơn