Thứ Sáu, 1 Tháng Ba, 2024
Trang chủThời SựBộ GD&ĐT yêu cầu không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết...

Bộ GD&ĐT yêu cầu không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ phải được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không xen giữa các tiết học chính khóa.

Trong văn bản về tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa gửi các địa phương mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, quá trình tổ chức triển khai các hoạt động này vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên.

Đồng thời, phải bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu phải được sự chấp thuận của Sở GD&ĐT theo quy định.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu tăng cường giảng dạy bổ trợ, nâng cao cho học sinh những kỹ năng đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng giảng dạy lý thuyết gắn với thực hành, rèn luyện kỹ năng sống, có giải pháp để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên khi tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong trường học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa. (Ảnh minh hoạ)

Bộ GD&ĐT yêu cầu không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa. (Ảnh minh hoạ)

Các địa phương cần thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết. Khi thanh tra, kiểm tra, cần lưu ý về sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người học ở địa phương trong nội dung giáo dục; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; lấy người học làm trung tâm, người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học trong chương trình chính khóa.

Bộ yêu cầu tạm dừng tổ chức hoạt động hoặc liên kết hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với cơ sở giáo dục, đơn vị khi vi phạm quy định, đồng thời công khai các cơ sở, đơn vị được phép và bị đình chỉ hoạt động lĩnh vực này trên cổng thông tin điện tử của sở GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Cũng trong văn bản trên, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tham mưu UBND trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt và ban hành quy định về nội dung chi, định mức chi đối với dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn, tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quản lý các hoạt động này đúng quy định.

Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục cần phải phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; từ việc cấp phép hoạt động đến thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hằng năm đối với cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

(Nguồn: Vietnamnet)

Nguồn: vtc.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới