Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1564/UBND-NC về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển công chức của một số, địa phương đã được công bố tại Kế hoạch 1363/KH-UBND ngày 1-07-2020 của UBND tỉnh.

GLO

Nguồn: Baogialai.com.vn

Xem Thêm:   Gia Lai: Rah Lan Kê: Lão nông Jrai làm kinh tế giỏi