Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
Trang chủThời SựBộ TN-MT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan sổ...

Bộ TN-MT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan sổ đỏ

Thông tư số 02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã ký ban hành Thông tư số 02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014 quy định về hồ sơ địa chính.

Bộ TN-MT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan sổ đỏ - 1

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (Ảnh minh họa).

Thông tư số 02/2023 quy định, đối với giấy chứng nhận (sổ đỏ) do UBND cấp huyện cấp thì ghi chữ “CH”.

Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp thì ghi chữ “CT”.

Trường hợp giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký đất đai cấp thì ghi chữ “VP”. Giấy chứng nhận do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp thì ghi chữ “CN”.

Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào sổ đỏ đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai và Điều 37 Nghị định 43/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023) thực hiện.

Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023) thực hiện.

Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003 tiếp tục thực hiện việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

Cơ quan trên ghi ngày tháng năm; ký tên, đóng dấu và ghi họ tên và chức vụ người ký vào cột “Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”.

Thông tư 02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5.

Nguồn: dantri.com.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới