Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển môi trường Viwaseen Phương Hướng (xã Ia Pal) do thực hiện không đúng một trong những nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Theo đó, qua kiểm tra, UBND huyện Chư Sê xác định Công ty Phương Hướng đã thực hiện không đúng một trong những nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 20-8-2009 và Công văn số 245/UBND-CNXD ngày 22-1-2016 về việc thay đổi một số hạng mục của dự án xây dựng khu xử lý rác thải tại huyện Chư Sê. Ủy ban nhân dân huyện đã cho công ty này khắc phục tồn tại đến này 22-6-2020.

Tuy nhiên, đến ngày 25-6, khi cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, Công ty vẫn còn nhiều tồn tại chưa khắc phục. Cụ thể, còn dây chuyền sản xuất hạt nhựa từ rác thải nhựa (thời điểm kiểm tra không vận hành); sản phẩm rác thải sau phân loại không được xử lý, vẫn được chứa trong khuôn viên nhà máy rác; tro xỉ sau lò đốt chưa được chôn lấp mà chứa trong khuôn viên nhà máy.

Xem Thêm:   Kbang: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đặc biệt, Công ty Phương Hướng chưa kiểm soát tốt rác thải, để phát tán ra môi trường bên ngoài (trong khuôn viên nhà máy); chưa báo cáo giám sát môi trường định kỳ; dây chuyền sản xuất hạt nhựa chưa được đánh giá tác động môi trường bổ sung.

Sản phẩm rác thải sau phân loại không được xử lý, vẫn được chứa trong khuôn viên Nhà máy rác. Ảnh: Q.T
Sản phẩm rác thải sau phân loại không được xử lý, vẫn được chứa trong khuôn viên nhà máy rác. Ảnh: Q.T

Việc thực hiện không đúng một số nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Phương Hướng đối với dự án xây dựng khu xử lý rác thải và sản xuất phân vi sinh từ rác là vi phạm quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vì vậy, UBND huyện Chư Sê đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Phương Hướng.

Xem Thêm:   Gia Lai bố trí 9 phương tiện sẵn sàng vận chuyển công dân Việt Nam trở về qua biên giới đến nơi cách ly

Đồng thời, UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động của Công ty Phương Hướng theo đúng với dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; tránh tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp diễn, gây bức xúc cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trước đó, Báo Gia Lai đã có bài viết “Nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm” phản ánh tình trạng nhà máy xử lý rác thải của Công ty Phương Hướng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân và doanh nghiệp xung quanh.

QUANG TẤN

Nguồn: Baogialai.com.vn