Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, 2023
Trang chủTin Gia LaiĐiều chỉnh nguồn vốn cho 2 dự án tại huyện Đak Đoa

Điều chỉnh nguồn vốn cho 2 dự án tại huyện Đak Đoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một góc xã Ia Pết (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Một góc xã Ia Pết (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Theo đó, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Đak Đoa (bao gồm cả vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023). Cụ thể, điều chỉnh giảm 10,33 tỷ đồng Dự án 2 “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” (kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh là 3,38 tỷ đồng); điều chỉnh tăng 10,33 tỷ đồng Tiểu dự án 1 Dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc” (kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh là 11,437 tỷ đồng).

HÀ DUY

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới