Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 4-5 và ngày 5-5 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

Nguồn: Baogialai.com.vn

Xem Thêm:   Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 khu vực biên giới