Giá cà phê hôm nay (05/06/2017)

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,911 Trừ lùi: -70
Đắk Lắk 43,200 0
Lâm Đồng 42,700 0
Gia Lai 43,200 0
Đắk Nông 43,100 0
Hồ tiêu 75,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,675 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn