Giá cà phê hôm nay (24/04/2017)

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,877 Trừ lùi: -85
Đắk Lắk 43,600 +200
Lâm Đồng 43,000 +200
Gia Lai 43,500 +100
Đắk Nông 43,400 +200
Hồ tiêu 97,000 -3000
Tỷ giá USD/VND 22,680 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn