Giá cà phê hôm nay (31/07/2017)

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,059 Trừ lùi: -70
Đắk Lắk 45,700 0
Lâm Đồng 45,100 0
Gia Lai 45,900 0
Đắk Nông 45,800 0
Hồ tiêu 81,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,695 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn