Giá cà phê hôm nay (24/04/2017)

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi FOB (HCM) 1,877 Trừ lùi: -85 Đắk Lắk 43,600 +200 Lâm Đồng 43,000 +200 Gia Lai 43,500 +100 ...

Giá cà phê hôm nay (05/06/2017)

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi FOB (HCM) 1,911 Trừ lùi: -70 Đắk Lắk 43,200 0 Lâm Đồng 42,700 0 Gia Lai 43,200 0 ...

Giá cà phê hôm nay (19/06/2017)

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi FOB (HCM) 2,039 Trừ lùi: -70 Đắk Lắk 45,500 0 Lâm Đồng 45,000 0 Gia Lai 45,500 0 ...

Bài viết mới