Trang chủ Giá Cả Thị Trường

Giá Cả Thị Trường

Giá Cả thị trường Gia Lai: Giá Nông sản, Giá Cà Phê, Giá Hồ Tiêu, Thủy hải sản, giá vàng, giá ngoại tệ, Giá nhiên liệu, Giá phân bón, Giá thực phẩm tươi

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.694.000 3.719.000 25.000 Đô la Mỹ Đ/usd 23.250 23.250 0 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 15.190 15.190 0 Dầu hoả 14.460 14.460 0 Xăng E5...

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 16/4/2020

Số TT MẶT HÀNG ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm Số tiền (đồng) % 1 Diesel 0,5% Lít 11.470

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 21/2/2019

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 21/2/2019 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.719.000 3.719.000 0 Đô la Mỹ Đ/usd 23.250 23.250 0 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 15.190 15.190 0 Dầu hoả 14.460 14.460 0 Xăng...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 4/10/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 4/10/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 27/09/2018 Giá ngày 04/10/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I Nhiên liệu Diesel 0,5% Lít 18,480 18,480 0 0.00 Dầu hoả Lít 17,010 17,010 0 0.00 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,630 20,630 0 0.00 Xăng 95 Lít 22,200 22,200 0 0.00 Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 313,000 280,000 33,000 -10.54 Gas Petrolnas 12 Kg " 363,000 363,000 0 0.00 Gas...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 30/11/2017

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 30/11/2017 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày    23/11/2017 Giá ngày   30/11/2017 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % 1 VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,663,000 3,570,000 +93,000 +2.54 Đô la Mỹ (...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày từ ngày 22/3 đến ngày 29/3/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày từ ngày 22/3 đến ngày 29/3/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 22/03/2018 Giá ngày 29/03/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I Vàng, ngoại tệ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,700,000 3,750,000 50,000 1.35 Đô la Mỹ Đ/usd 22,850 22,850 0 0.00 II Nhiên liệu Diesel 0,5% Lít 16,020 16,020 0 0.00 Dầu...

Giá tiêu vẫn ở mức thấp, nhiều nông dân không còn mặn mà với hồ tiêu

Theo ghi nhận từ thị trường, giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm của nước ta không đổi. Hiện giá cao nhất là tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk...

Giá heo hơi hôm nay 7/1: Miền Nam tiếp tục giảm sâu

Giá heo hơi hôm nay 7/1 tiếp tục giảm, nhất là tại thủ phủ Đồng...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 22/02/2017

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 22/02/2017 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 12/02/2018 Giá ngày 22/02/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % 1 VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,690,000 3,780,000 +90,000 +2.44 Đô la Mỹ Đ/usd 23,200 22,880 -320 -1.38 2 NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 16,260 16,020 -240 -1.48 Dầu hoả Lít 14,850 14,850 0 0.00 Xăng...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 26/10/2017

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 26/10/2017 Số TT MẶT HÀNG ĐVT Giá ngày 19/10/2017 Giá ngày 26/10/2017 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % 1 VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,645,000 3,647,000 +2,000 +0.05 Đô la Mỹ ( bán...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 11/01/2017

Một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Pleiku ngày 11/01/2017 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày   04/01/2018 Giá ngày   11/01/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % 1 VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,690,000 3,659,000 -31,000 -0.84 Đô la Mỹ (...
Giá cả một số mặt hàng thiết yếu  trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 4/4/2019

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 4/4/2019

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 4/4/2019 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.690.000 3.652.000 38.000 Đô la...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 7/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 7/06/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 31/05/2018 ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 02/08/2018 Giá ngày 09/08/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,686,000 3,683,000 3,000 -0.08 Đô la Mỹ Đ/usd 22,669 23,330 661 2.92 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 17,580 17,880 300 1.71 Dầu hoả Lít 16,490 16,690 200 1.21 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,000 20,000 0 0.00 Xăng...

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 24/01/2018 giảm trở lại 300 ngàn đồng/tấn

Hôm nay (24/01) giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới đều giảm trở lại. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 05/18 giảm trở lại 17 USD/tấn hay...

Tin Khác