Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Hai, 2022
Trang chủTin Gia LaiGia Lai điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai...

Gia Lai điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 160/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh.

Thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua thị xã An Khê. Ảnh: Minh Nguyễn
Thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua thị xã An Khê. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị điều chỉnh khoản 1, 2, Điều 1 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và Biểu số 1, 2 kèm theo.

Cụ thể: Đối với nguồn vốn cân đối theo tiêu chí, điều chỉnh giảm vốn 3 dự án, vốn dự phòng 10% và vốn đối ứng cho các dự án ODA với số vốn gần 285 tỷ đồng; điều chỉnh tăng số vốn tương ứng cho 14 dự án. Đối với nguồn tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư, điều chỉnh giảm hơn 109,8 tỷ đồng cho 12 dự án, điều chỉnh tăng số vốn tương ứng cho 3 dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30-9-2022.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương

Xem Thêm:   Gia Lai: Cần giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông Ba

PHƯƠNG VI

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới