Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, 2024
Trang chủTin Gia LaiGia Lai điều chỉnh vốn 4 dự án thuộc chương trình mục...

Gia Lai điều chỉnh vốn 4 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, sẽ có 4 dự án trên địa bàn huyện Ia Pa và Chư Sê được điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 (bao gồm vốn năm 2022, năm 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024).

Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh: Hà Duy

Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh: Hà Duy

Cụ thể, trên địa bàn huyện Ia Pa, điều chỉnh giảm 700 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024) thực hiện Tiểu dự án 2-Dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; điều chỉnh tăng 700 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên địa bàn huyện Chư Sê, điều chỉnh giảm 2,45 tỷ đồng thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; điều chỉnh tăng 2,45 tỷ đồng thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

HÀ DUY

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới