Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1384/VP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc không tổ chức Hội sách cấp tỉnh lần thứ 8-2021.

 Hội sách Gia Lai 2019. Ảnh: Đức Thụy
Hội sách Gia Lai 2019. Ảnh: Đức Thụy

Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các đơn vị trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Hội sách rất ít, không đáp ứng việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21-4). Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức Hội sách cấp tỉnh năm nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2021 thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Xem Thêm:   Làn sóng doanh nghiệp mới đầu tư ở Gia Lai: Tạo nguồn lực cho phát triển

PHƯƠNG DUYÊN

Nguồn: Baogialai.com.vn