Bốn Giám đốc Trung tâm y tế của 4 huyện ở Gia Lai vi phạm việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi 2,2 tỉ đồng chi sai, chi chưa đúng tại 4 đơn vị này.

Ngày 5/4, nguồn tin của Tiền Phong, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất với kết luận của Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với 4 Giám đốc Trung tâm y tế vì thanh, quyết toán ngân sách nhà nước sai quy định.

Bốn Giám đốc Trung tâm y tế bị yêu cầu kiểm điểm thuộc các huyện Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa và Đức Cơ.

Các quyết định thu hồi tiền chi sai chế độ do Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành

Với vai trò điều hành đơn vị do mình quản lý, các giám đốc này đã chi sai chế độ tài chính theo quy định, có sai phạm trong việc thanh, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp y tế.

Xem Thêm:   Đức Cơ: Bắt tên trộm nghiện ma túy

Trong đó, Trung tâm y tế huyện Phú Thiện để xảy ra sai phạm hơn 738 triệu đồng; Trung tâm y tế huyện Krông Pa sai phạm 612 triệu đồng; Trung tâm y tế huyện Đức Cơ sai phạm 486 triệu đồng; Trung tâm y tế huyện Ia Pa sai phạm 429 triệu đồng.

Với số tiền sai phạm tổng hơn 2,2 tỷ đồng, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất với kiến nghị của Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi nộp ngân sách. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 4 Giám đốc Trung tâm y tế các huyện cùng tập thể, các cá nhân có liên quan vi phạm tài chính.

Nam Trần

Nguồn: Tiền Phong