Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020.

Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm cần tuyển kèm theo Công văn số 1564/UBND-NC ngày 30-7-2020 của UBND tỉnh và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn, website của các cơ quan, địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở của sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng được điều chỉnh.

Điều chỉnh thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký của người dự tuyển đến hết ngày 31-8-2020 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc). Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17 giờ ngày 31-8-2020), các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Sở Nội vụ trước 18 giờ cùng ngày. Kết thúc thời hạn nói trên, Sở Nội vụ không nhận được danh sách báo cáo nhanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương thì xem như cơ quan, đơn vị, địa phương đó không có thí sinh đăng ký dự tuyển.
HÀ SỰ

Xem Thêm:   Gia Lai: Tăng chất lượng nông sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào EU

Nguồn: Baogialai.com.vn