Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1019/HĐND-VP thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021).

>> Xem Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI

Quang cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 1 ngày, khai mạc vào 8 giờ ngày 25-2 theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu trực tuyến chính của tỉnh tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) và 5 điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thị xã gồm: Kông Chro, Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa.

Tại họp này, UBND tỉnh sẽ trình bày 43 dự thảo nghị quyết liên quan đến: việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 (đợt 2); điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giaI đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Gia Lai; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu ngành du lịch; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số; quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư các dự án thủy lợi, hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất ngành Giáo dục, ngành Y tế…

Xem Thêm:   Gia Lai: Phong tỏa diện hẹp đối với khu phố/cụm dân cư xung quanh và nhà của bệnh nhân 1696

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về các dự thảo nghị quyết; đại diện UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ trước khi trình HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết (nếu có). Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

LÊ HÀ

Nguồn: Baogialai.com.vn