Ngày 25-9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3246/VP-KGVX thông báo ý kiến của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch bệnh Covid-19.

GLO

Nguồn: Baogialai.com.vn

Xem Thêm:   Gia Lai: Phục dựng lễ cúng giọt nước tại làng Krêl