Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 23-2 và ngày 24-2 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

Nguồn: Baogialai.com.vn

Xem Thêm:   Gia Lai: Khôi phục hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet