Trang chủ Dự Báo Thời Tiết Gia Lai

Dự Báo Thời Tiết Gia Lai

Dự Báo Thời Tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 16-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 16-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 15-9 và ngày 16-9 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 15-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 15-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 14-9 và ngày 15-9 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 14-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 14-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13-9 và ngày 14-9 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Gia Lai chủ động ứng phó với mưa bão trong bối cảnh dịch bệnh

Gia Lai chủ động ứng phó với mưa bão trong bối cảnh dịch bệnh

Lời Tòa soạn: Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên có các bản tin dự báo, cảnh báo để người dân và các địa phương...

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 9-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 8-9 và ngày 9-9 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Cảnh báo Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Ảnh nguồn internet

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 8-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7-9 và ngày 8-9 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 7-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 7-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 6-9 và ngày 7-9 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 1-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 1-9

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 31-8 và ngày 1-9 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 31-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 31-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 30-8 và ngày 31-8 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 27-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 27-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 26-8 và ngày 27-8 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 26-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 26-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 25-8 và ngày 26-8 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 25-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 25-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 24-8 và ngày 25-8 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 24-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 24-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 23-8 và ngày 24-8 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 20-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 20-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 19-8 và ngày 20-8 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 19-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 19-8

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 18-8 và ngày 19-8 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP....

Tin Khác