Với người lao động, chính sách tiền lương luôn được quan tâm hàng đầu. Tháng 12/2020, nhiều chính sách liên quan đến tiền lương sẽ có hiệu lực.

Như Hương

Nguồn: Báo Kinh Tế Đô Thị

Xem Thêm:   Xe thùng rỗng vây cửa khẩu Kim Thành