Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, 2024
Giá cà phê hôm nay 24/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 24/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/6 giảm 200 - 500 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 120.000 - 121.400 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 24/6Giá...
Giá cà phê hôm nay 20/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 20/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/6 tăng 1.000 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 120.000 - 121.200 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 20/6Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 18/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 18/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/6 tăng 1.000 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 120.000 - 121.200 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 18/6Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 12/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 12/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/6 giảm 1.400 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 120.000 - 121.200 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 12/6Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 7/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 7/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/6 giảm 600 - 800 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 124.400 - 125.700 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 7/6Giá...
Giá cà phê hôm nay 6/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 6/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/6 tăng 1.500 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 125.000 - 126.500 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 6/6Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 3/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 3/6/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/6 giảm 3.500 - 4.000đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 119.000 - 120.000 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 3/6Giá cà...
Giá cà phê hôm nay 31/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 31/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 31/5 tăng 2000 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 122.000 - 123.200 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 31/5Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 28/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 28/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/5 tăng 700 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 115.200 - 116.700 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 27/5Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 25/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 25/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/5 giảm 3.000 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 113.000 - 114.500 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 25/5Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 24/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 24/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/5 tăng 7.000 - 7.200 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 103.500 - 104.200 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 24/5Giá...
Giá cà phê hôm nay 20/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 20/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/5 tăng 100 - 400 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 103.500 - 104.200 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 20/5Giá...
Giá cà phê hôm nay 15/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 15/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/5 tăng 1.200 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 100.900 - 102.000 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 15/5Giá cà phê trong...
Giá cà phê hôm nay 10/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 10/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/5 tăng từ 2.800 -3.500 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng 97.000 - 98.000 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 8/5Giá...
Giá cà phê hôm nay 8/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 8/5/2024: Cập nhật giá cà phê Tây Nguyên và Miền Nam

Giá cà phê hôm nay 4/5/2024 ở thị trường trong nước tăng 1.000 đồng/kg ở Tây Nguyên và Miền Nam. Giá mua cà phê dao động khoảng 126.000 - 128.000 đồng/kg.Giá cà phê trong nước hôm nay 8/5Giá cà...

Bài Mới