Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024
Trang chủ Giá Cả Thị Trường Giá Cả Thị Trường Gia Lai

Giá Cả Thị Trường Gia Lai

Giá cả thị trường Gia Lai. Chuyên mục cập nhật giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Giá nông sản, giá vàng, giá xăng dầu, giá tiêu dùng …

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 21/2/2019

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 21/2/2019 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.719.000 3.719.000 0 Đô la Mỹ Đ/usd 23.250 23.250 0 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 15.190 15.190 0 Dầu hoả 14.460 14.460 0 Xăng...

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.694.000 3.719.000 25.000 Đô la Mỹ Đ/usd 23.250 23.250 0 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 15.190 15.190 0 Dầu hoả 14.460 14.460 0 Xăng E5...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 4/10/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 4/10/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 27/09/2018 Giá ngày 04/10/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I Nhiên liệu Diesel 0,5% Lít 18,480 18,480 0 0.00 Dầu hoả Lít 17,010 17,010 0 0.00 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,630 20,630 0 0.00 Xăng 95 Lít 22,200 22,200 0 0.00 Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 313,000 280,000 33,000 -10.54 Gas Petrolnas 12 Kg " 363,000 363,000 0 0.00 Gas...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 27/9/2018

  Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 20/09/2018 Giá ngày 27/09/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 18,420 18,480 60 0.33 Dầu hoả Lít 16,880 17,010 130 0.77 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,300 20,630 330 1.63 Xăng 95 Lít 21,890 22,200 310 1.42 Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 280,000 313,000 33,000 11.79 Gas Petrolnas 12 Kg " 363,000 363,000 0 0.00 Gas saigon Petrol 12 kg 374,000 365,000 9,000 -2.41 VT Gas 12kg 366,000 387,000 21,000 5.74 II PHÂN BÓN Phân NPK (...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 02/08/2018 Giá ngày 09/08/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,686,000 3,683,000 3,000 -0.08 Đô la Mỹ Đ/usd 22,669 23,330 661 2.92 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 17,580 17,880 300 1.71 Dầu hoả Lít 16,490 16,690 200 1.21 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,000 20,000 0 0.00 Xăng...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 26/07/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 26/07/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 19/07/2018 Giá...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 19/07/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 19/07/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 12/07/2018 Giá ngày 19/07/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,703,000 3,703,000 0 0.00 Đô la Mỹ Đ/usd 23,075 23,075 0 0.00 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 17,790 17,790 0 0.00 Dầu hoả Lít 16,560 16,560 0 0.00 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,000 20,000 0 0.00 Xăng 95 Lít 21,590 21,590 0 0.00 Gas Petrol...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 5/7/2018

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tại thành phố Pleiku- Gia Lai I Nhiên liệu     ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 28/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 28/06/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 21/06/2018 Giá ngày 28/06/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 18,040 17,800 240 -1.33 Dầu hoả Lít 16,760 16,370 390 -2.33 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,000 330 -1.62 Xăng 95 Lít 21,940 21,590 350 -1.60 Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 290,000 290,000 0 0.00 Gas Petrolnas 12 Kg " 330,000 330,000 0 0.00 Gas saigon...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 21/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 21/06/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 13/06/2018 Giá ngày 21/06/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,647,000 3,690,000 +43,000 1.18 Đô la Mỹ Đ/usd 22,840 22,900 +60 0.26 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 18,040 18,040 0 0.00 Dầu hoả Lít 16,760 16,760 0 0.00 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,330 0 0.00 Xăng 95 Lít 21,940 21,940 0 0.00 Gas Petrol...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 14/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 14/06/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 07/06/2018 Giá ngày 13/06/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I VÀNG, NGOẠI TỆ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,650,000 3,647,000 3,000 -0.08 Đô la Mỹ Đ/usd 22,930 22,840 90 -0.39 II NHIÊN LIỆU Diesel 0,5% Lít 18,040 18,040 0 0.00 Dầu hoả Lít 16,760 16,760 0 0.00 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,330 0 0.00 Xăng...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 7/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 7/06/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 31/05/2018 ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 31/05/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 31/05/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 24/05/2018 Giá ngày 31/05/2018 Tăng/giảm Số tiền (đồng) % I Vàng, ngoại tệ Vàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,672,000 3,670,000 2,000 -0.05 Đô la Mỹ Đ/usd 22,810 22,855 45 0.20 II Nhiên liệu Diesel 0,5% Lít 18,040 18,040 0 0.00 Dầu hoả Lít 16,760 16,760 0 0.00 Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,330 0 0.00 Xăng 95 Lít 21,940 21,940 0 0.00 Gas Petrol...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 24/05/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 24/05/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 16/05/2018 ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 17/05/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 17/05/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 10/05/2018 ...

Bài Mới

Ba cách hạ nhiệt nhanh nếu smartphone quá nóng

Các tỉnh thành Việt Nam đang đối diện những đợt nắng nóng khắc nghiệt, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân chúng ta mà còn cả những thiết bị...