Trang chủ Giá Cả Thị Trường Giá Cả Thị Trường Gia Lai

Giá Cả Thị Trường Gia Lai

Giá cả thị trường Gia Lai. Chuyên mục cập nhật giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Giá nông sản, giá vàng, giá xăng dầu, giá tiêu dùng …

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019

Giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 14/2/2019Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I VÀNG, NGOẠI TỆVàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3.694.000 3.719.000 25.000Đô la Mỹ Đ/usd 23.250 23.250 0II NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 15.190 15.190 0Dầu hoả14.460 14.460 0Xăng E5...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 4/10/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 4/10/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 27/09/2018 Giá ngày 04/10/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I Nhiên liệuDiesel 0,5% Lít 18,480 18,480 0 0.00Dầu hoả Lít 17,010 17,010 0 0.00Xăng E5 Ron 92 Lít 20,630 20,630 0 0.00Xăng 95 Lít 22,200 22,200 0 0.00Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 313,000 280,000 33,000 -10.54Gas Petrolnas 12 Kg " 363,000 363,000 0 0.00Gas...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 27/9/2018

 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 20/09/2018 Giá ngày 27/09/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 18,420 18,480 60 0.33Dầu hoả Lít 16,880 17,010 130 0.77Xăng E5 Ron 92 Lít 20,300 20,630 330 1.63Xăng 95 Lít 21,890 22,200 310 1.42Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 280,000 313,000 33,000 11.79Gas Petrolnas 12 Kg " 363,000 363,000 0 0.00Gas saigon Petrol 12 kg374,000 365,000 9,000 -2.41VT Gas 12kg366,000 387,000 21,000 5.74II PHÂN BÓNPhân NPK (...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 9/08/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 02/08/2018 Giá ngày 09/08/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I VÀNG, NGOẠI TỆVàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,686,000 3,683,000 3,000 -0.08Đô la Mỹ Đ/usd 22,669 23,330 661 2.92II NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 17,580 17,880 300 1.71Dầu hoả Lít 16,490 16,690 200 1.21Xăng E5 Ron 92 Lít 20,000 20,000 0 0.00Xăng...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 26/07/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 26/07/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 19/07/2018 Giá...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 19/07/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 19/07/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 12/07/2018 Giá ngày 19/07/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I VÀNG, NGOẠI TỆVàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,703,000 3,703,000 0 0.00Đô la Mỹ Đ/usd 23,075 23,075 0 0.00II NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 17,790 17,790 0 0.00Dầu hoả Lít 16,560 16,560 0 0.00Xăng E5 Ron 92 Lít 20,000 20,000 0 0.00Xăng 95 Lít 21,590 21,590 0 0.00Gas Petrol...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 5/7/2018

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tại thành phố Pleiku- Gia Lai I Nhiên liệu     ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 28/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 28/06/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 21/06/2018 Giá ngày 28/06/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 18,040 17,800 240 -1.33Dầu hoả Lít 16,760 16,370 390 -2.33Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,000 330 -1.62Xăng 95 Lít 21,940 21,590 350 -1.60Gas Petrol 12 Kg Đ/bình 290,000 290,000 0 0.00Gas Petrolnas 12 Kg " 330,000 330,000 0 0.00Gas saigon...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 21/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 21/06/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 13/06/2018 Giá ngày 21/06/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I VÀNG, NGOẠI TỆVàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,647,000 3,690,000 +43,000 1.18Đô la Mỹ Đ/usd 22,840 22,900 +60 0.26II NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 18,040 18,040 0 0.00Dầu hoả Lít 16,760 16,760 0 0.00Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,330 0 0.00Xăng 95 Lít 21,940 21,940 0 0.00Gas Petrol...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 14/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 14/06/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 07/06/2018 Giá ngày 13/06/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I VÀNG, NGOẠI TỆVàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,650,000 3,647,000 3,000 -0.08Đô la Mỹ Đ/usd 22,930 22,840 90 -0.39II NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 18,040 18,040 0 0.00Dầu hoả Lít 16,760 16,760 0 0.00Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,330 0 0.00Xăng...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 7/06/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 7/06/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 31/05/2018 ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 31/05/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 31/05/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 24/05/2018 Giá ngày 31/05/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I Vàng, ngoại tệVàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,672,000 3,670,000 2,000 -0.05Đô la Mỹ Đ/usd 22,810 22,855 45 0.20II Nhiên liệuDiesel 0,5% Lít 18,040 18,040 0 0.00Dầu hoả Lít 16,760 16,760 0 0.00Xăng E5 Ron 92 Lít 20,330 20,330 0 0.00Xăng 95 Lít 21,940 21,940 0 0.00Gas Petrol...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 24/05/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 24/05/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 16/05/2018 ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 17/05/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 17/05/2018 Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 10/05/2018 ...

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 10/05/2018

Giá cả thị trường tỉnh Gia Lai ngày 10/05/2018Số TT MẶT HÀNG   ĐVT Giá ngày 03/05/2018 Giá ngày 10/05/2018 Tăng/giảmSố tiền (đồng) %I VÀNG, NGOẠI TỆVàng 9999 bán ra Đ/chỉ 3,685,000 3,674,000 11,000 -0.30Đô la Mỹ Đ/usd 22,800 22,805 5 0.02II NHIÊN LIỆUDiesel 0,5% Lít 17,060 17,440 380 2.23Dầu hoả Lít 15,890 16,220 330 2.08Xăng E5 Ron 92 Lít 19,300 19,820 520 2.69Xăng 95 Lít 20,910 21,320 410 1.96Gas Petrol...

Bài Viết Mới