UBND tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định số 15 ngày 7-4-2020 về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn TP. Pleiku.

Theo đó, quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 11-10-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn TP. Pleiku.

Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Q.T
Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Q.T

Cụ thể, giá cho thuê nhà ở tại đô thị loại I Pleiku được tính như sau: đối với nhà cấp II ở khu vực nội thành (các phường) giá dao động từ 15.298 đến 21.990 đồng/m2 và 11.473 đến 18.166 đồng/m2 ở khu vực ngoài thành (các xã); đối với nhà cấp III, giá cho thuê dao động từ 14.812 đến 21.292 đồng/m2 ở nội thành và 11.109 đến 17.589 đồng/m2 ở ngoại thành; đối với nhà cấp IV, giá dao động từ 11.822 đến 14.311 đồng/m2 ở nội thành và 9.333 đến 11.822 đồng/m2 ở ngoài thành; đối với nhà không đáp ứng 50% cấp IV thì giá dao động từ 5.912 đến 7.156 đồng/m2 ở nội thành và 4.667 đến 5.912 đồng/m2 ở ngoài thành. Mỗi mức giá tùy vào điều kiện hạ tầng (tốt, trung bình và kém) và các tầng khác nhau (tầng 1, tầng 2 và tầng 3).

Xem Thêm:   Gia Lai: Khai mạc lớp huấn luyện tự vệ đợt 1 năm 2020

Được biết, Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 20-4-2020. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP. Pleiku và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quang Tấn

Nguồn: Baogialai.com.vn